Call us

Proteng AGRO TIR

Een revolutionair automatisch gasblussysteem dat dient voor de bescherming van grotere afgesloten motorruimten van machines, landbouwmachines, vrachtwagens, bussen en overige motorvoertuigen. 

Elke dag branden op onze wegen meerdere voertuigen uit. Deze branden worden niet enkel veroorzaakt door een ongeval maar zijn vaak ook te wijten aan de slechte technische staat van de voertuigen. Op het moment waarop er brand ontstaat, is de bestuurder van het voertuig in direct gevaar. Soms kan men de handmatige brandblusser niet direct vinden en in veel gevallen kent men de werking er niet van. Het openen van de motorruimte kan de brand nog meer stimuleren. Om een dergelijke situatie te voorkomen, is het voldoende dat de Proteng Agro Tir in de motorruimte wordt geïnstalleerd.  

Het gehele werkingsprincipe berust op één polyamide slang met een diameter van 18 mm en een lengte van 400 cm waarin zich de effectieve blusstof FE-36, FM-200, genaamd hexafluorpropaan, onder druk bevindt. Bij een normale temperatuur is er een constante druk van 5 bar aanwezig. In de slang is 1000g blusmiddel opgeslagen. Bij het opwarmen van de omgeving door vuur wordt de druk, bij een temperatuur van 100°C, verhoogd tot 15 bar. Het systeem wordt vanaf een temperatuur van 120°C geactiveerd. De zacht wordende polyamide wand van de slang barst exact op de plek van de hoogste thermische belasting waarbij het blusgas vrijkomt in de ruimte. Dit gas blust betrouwbaar en effectief de brand in de kiem. Tijdens het blussen worden geen elektrische onderdelen beschadigd. Het gehele systeem is volledig automatisch, heeft geen bediening nodig en start onmiddellijk als er brand ontstaat. Het systeem beschermt uzelf en uw eigendom 24 uur per dag.

Van de doeltreffendheid van deze uitrusting getuigt het feit dat ons systeem Proteng AGRO TIR in openbare vervoermiddelen (vb. DPM, Bratislava; DPM, Boedapest; Solaris, Polen) alsook in de NATO alliantie is geïnstalleerd; plaatsen waar de grootste nadruk op veiligheid wordt gelegd. 

Voordelen van Proteng AGRO TIR

  • Ongelooflijk eenvoudig principe
  • Buitengewoon eenvoudige en flexibele montage
  • Een brand wordt betrouwbaar en effectief al in de kiem geblust
  • Zelfstartend zonder noodzaak van enige bediening
  • Bijwerkingen bestaan niet
  • Door de chemische samenstelling wordt de gezondheid niet bedreigd
  • Na activering, uitblussen en verdamping laat dit systeem – in tegenstelling tot poederblussers – geen sporen achter en elektronische onderdelen worden niet beschadigd
  • Niet schadelijk voor mens en dier
  • Het systeem vereist geen onderhoud en geen periodieke controles  

contact

D&S Bvba
Dries 8
B-9870 Zulte

tel +32 (0) 475 27 82 20
info@proteng.be

Certificates