Call us

Proteng ELECTRO

Een revolutionair automatisch gasblussysteem dat dient voor de bescherming van kleine gesloten ruimten waarin zich computers, servers, elektrische uitrustingen e.d. bevinden. De afmeting van de interne ruimte is beperkt tot ca. 0,50 m.

 

Tegenwoordig zijn er overal elektrische uitrustingen aanwezig. Het is belangrijk zich te realiseren dat vele branden juist door kortsluiting ontstaan, en dit op momenten dat niemand aanwezig is om in te grijpen. Om een dergelijke situatie te voorkomen, is het voldoende dat de Proteng ELECTRO in de gesloten ruimte aanwezig is. Het is een volledig automatisch en eenvoudig te plaatsen systeem.

 

Het gehele werkingsprincipe berust op één polyamide slang met een diameter van 18 mm en een lengte van 100 cm waarin zich de effectieve blusstof FE-36, FM-200, genaamd hexafluorpropaan, onder druk bevindt. Bij een normale temperatuur is er een constante druk van 5 bar aanwezig. In de slang is 250g blusmiddel opgeslagen. Bij het opwarmen van de omgeving door vuur wordt de druk, bij een temperatuur van 100°C, verhoogd tot 15 bar. Het systeem wordt vanaf een temperatuur van 120°C geactiveerd. De zacht wordende polyamide wand van de slang barst exact op de plek van de hoogste thermische belasting waarbij het blusgas vrijkomt in de ruimte. Dit gas blust betrouwbaar en effectief de brand in de kiem. Tijdens het blussen worden geen elektrische onderdelen beschadigd. Het gehele systeem is volledig automatisch, heeft geen bediening nodig en start onmiddellijk als er brand ontstaat. Het systeem beschermt uzelf en uw eigendom 24 uur per dag.

 

Van de doeltreffendheid van deze uitrusting getuigt het feit dat ons systeem Proteng ELECTRO in kerncentrales (vb. Mochovce en Jaslovské Bohunice, Slowakije; Kalininskaja, Rusland) is geïnstalleerd; plaatsen waar de grootste nadruk op veiligheid wordt gelegd. Dit systeem wordt in gasinstallaties, elektrische schakelkasten, servers (vb.  servers van Johan Desmet Verzekeringen, België), computers, huisverdelers, verschillende elektrische uitrustingen enz. geplaatst. 

Voordelen van Proteng ELECTRO

 

  • Ongelooflijk eenvoudig principe
  • Buitengewoon eenvoudige en flexibele montage
  • Een brand wordt betrouwbaar en effectief al in de kiem geblust
  • Zelfstartend zonder noodzaak van enige bediening
  • Bijwerkingen bestaan niet
  • Door de chemische samenstelling wordt de gezondheid niet bedreigd
  • Na activering, uitblussen en verdamping laat dit systeem – in tegenstelling tot poederblussers – geen sporen achter en elektronische onderdelen worden niet beschadigd
  • Niet schadelijk voor mens en dier
  • Het systeem vereist geen onderhoud en geen periodieke controles 

contact

D&S Bvba
Dries 8
B-9870 Zulte

tel +32 (0) 475 27 82 20
info@proteng.be

Certificates